Expertiza Avocat Stefan Bucur

Expertiza - Birou de Avocat Stefan Bucur - Tel. 0722.248.404

Domenii de Expertiza AvocatDREPT SOCIETAR

 • Infiintare societati comerciale
 • Modificari acte constitutive societati, cesiuni de parti sociale, schimbare sediu social, modificare capital social, schimbare obiect de activitate, declarare sedii secundare, etc.
 • Suspendare temporara a activitatii societatilor
 • Fuziuni si divizari societati
 • Redactare decizii asociat unic ori hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor
 • Acordarea de consultanta juridica de specialitate in privinta modificarilor legislative aparute in domeniu.
 • DREPT COMERCIAL

 • Redactare si verificare contracte comerciale
 • Urmarirea derularii in bune conditiuni a contractelor comerciale
 • Asistenta in medierea litigiilor aparute ca urmare a derularii contractelor comerciale
 • Redactarea si sustinerea de actiuni in justitie pentru rezolvarea in fata instantelor de judecata a litigiilor aparute din derularea contractelor comerciale
 • Recuperarea pe cale amiabila sau judecatoreasca a creantelor neincasate
 • Asistenta la intalniri de afaceri, la negocieri de contracte, expertize de specialitate extrajudiciare
 • Asistenta si reprezentare juridica, formularea de aparari, cai de atac, obiectiuni si alte asemenea, in dosarele de instanta in care clientul este parte
 • Instrumentarea dosarelor deschise pe baza procedurii insolventei (faliment)


 • PROPRIETATE INTELECTUALA - MARCI

 • Asistenta clientului si documentare in domeniul tuturor aspectelor legale privind inregistrarea si modificarea unei marci
 • Intocmirea documentatiei de specialitate in vederea inregistrarii unei marci, reprezentarea clientului in fata OSIM
 • Comunicarea periodica a modificarilor legale in domeniu si a modului in care aceste modificari afecteaza desfasurarea activitatii clientului


 • DREPT CIVIL

 • Asistenta si reprezentarea clientilor in materie civila obligationala, delictuala civila, in sfera drepturilor reale (revendicari, granituiri, servituti, dezmembraminte ale dreptului de proprietate), actiuni posesorii, uzucapiuni, toate modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate..
 • Drept succesoral, mosteniri, partaj succesoral, iesiri din indiviziune, stabilire masa succesorala, cote cuvenite mostenitorilor, etc.
 • Asistenta, reprezentare si consultanta in materia contractelor civile (inchiriere, comodat, vanzari, arendare, mandat, tranzactie etc.)
 • Cabinetul ofera clientilor sai asistenta si reprezentare in fata notarilor publici in vederea incheierii actelor translative de proprietate in materie imobiliara, constituire de garantii reale si a oricaror alte acte de competenta notarilor publici.
 • Asiguram, la cererea clientilor, rezervari la birouri notariale agreate, cu care cabinetul are relatii de parteneriat.

 • DREPTUL FAMILIEI

 • Formularea de actiuni de divort, incredintare minori rezultati sau nu din casatorie, stabilire pensie intretinere (inclusiv de modificare a cuantumului acesteia), stabilire program de vizitare minor, etc.
 • Asistenta si reprezentare in fata instantei pentru aceste actiuni, inclusiv in exercitarea eventualelor cai de atac
 • Formularea de actiuni de partaj bunuri comune, urmarirea si sustinerea acestor actiuni in instanta, intocmirea de conventii de partajare a respectivelor bunuri pe cale amiabila, de comun acord

 • DREPT PENAL

 • Asistenta si reprezentare in fata organelor de urmarire penala in faza de urmarire penala pentru participantii din procesul penal (suspect, inculpat, persoana vatamata, parte vatamata, parte responsabila civilmente, parte civila)
 • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata in cadrul judecarii cauzelor penale pentru partile din procesul penal (inculpat, parte vatamata, parte responsabila civilmente, parte civila)

 • ALTE SERVICII

 • Atestare documente (certificare continut, identitate parti, data certa)
 • Asistenta si reprezentare in fata institutiilor bancare
 • Acordarea de consultanta in vederea stabilirii modalitatilor optime de dezvoltare in armonie cu legislatia romana

 •  

  Despre Mine

  Din data de 1 octombrie 1999 sunt avocat titular la "Cabinet Individual de Avocat Bucur Stefan", conform deciziei de intrare in Baroul Bucuresti 4119-30.09.99.

  Am dreptul de a pune concluzii la toate instantele de judecata, inclusiv la I.C.C.J.

  Informatii de Contact

  Birou Avocat Bucur Stefan
  Str. Ion Voinescu nr. 11
  Bucuresti, Sector 3
  Tel: +4 0722.248.404
  Email: av.stefan@gmail.com

  Newsletter